På gång!

Minska matsvinnet i Dalarna 4-6

Minska matsvinnet i Dalarna 4-6

Ett pedagogiskt koncept för att Minska matsvinnet i Dalarna.

Minska matsvinnet i Dalarna 7-9

Minska matsvinnet i Dalarna 7-9

Ett pedagogiskt koncept för att Minska matsvinnet i Dalarna.

Minska matsvinnet i Dalarna F-3

Minska matsvinnet i Dalarna F-3

Ett pedagogiskt koncept för att Minska matsvinnet i Dalarna.

Förskola

Spaning i vattnet

Spaning i vattnet

Roligt lärande kring ekosystem och näringsvävar.

QR-koder

QR-koder

Exempel på användningsområden
• Sagor
• Sånger
• Julkalender
• Språkinlärning / flerspråkighet
• Föräldramöten och utvecklingssamtal

Ljud-programmering

Ljud-programmering

I workshopen användes begrepp kopplade till programmering.

Dessa begrepp var följande:
• Utföra ett arbete
• Styra
• Kod (noter)
• Program (recept)

Förskoleutmaningen vt.19

Förskoleutmaningen vt.19

Hej!

Här är utmaningen till förskolor i Falun och Borlänge som gällde under vt.19. Den handlade om att göra en vårbingo tillsammans med barnen.

I bilagorna hittar ni information som beskriver upplägget med hela förskoleutmaningen. Där hittar ni även bingobrickan samt kommentarer om hur vårbingoutmaningen gick till.

Lycka till!

Biologisk rening

Biologisk rening

I workshopen gick tips och länker igenom, samt en pratktisk aktivitet med biologisk rening.

På upptäcktsfärd i olika länder

På upptäcktsfärd i olika länder

I workshopen gick tips och länkar igenom för att inspirera till tematiskt arbete med de globala målen.

Kretslopp och livscykler

Kretslopp och livscykler

Här finns en presentation med länktip om hur man kan arbeta med med kretslopp och livscykler i förskolan.

Förskoleutmaningen ht.19

Förskoleutmaningen ht.19

Hej!

Här kan ni hitta första förskoleutmaningen för läsåret 19-20. Utmaningen gäller även för F-3.

Teknikutveckling med lokala näringslivet

Julsaga med kroppens sinnen

Julsaga med kroppens sinnen

Julutmaningen ht. 20 för förskola och F-3

Här hittar ni årets höstutmaning som handlar om att upptäcka kroppens fem sinnen med hjälp av en julsaga.

- Ta chansen att vinna ett pris till er förskol/skola genom att dokumentera ert arbete och skicka in det till oss!

I powerpointen hittar ni mer information

Biologi med digitala verktyg

Biologi med digitala verktyg

Låt barnen komma närmare naturen och få förståelse för den genom att använda digitalt mikroskop.

Förskoleutmaningen våren 2021

Förskoleutmaningen våren 2021

Under april månad kan samtliga förskolor i Falun och Borlänge delta i förskoleutmaningen!

 

Utmaningen är en vårbingo, som går ut på att leta vårtecken tillsammans med barnen.

 

De förskolor som genomför utmaningen och svarar på några snabba frågor om hur det gått att genomföra utmaningen med sin barngrupp har chansen att vinna ett besök av en historisk personlighet, som t.ex. Carl von Linné, eller materiel för fortsatta naturvetenskapliga undersökningar.

Mer information finns i dokumenten här nedanför!

 

F-3

4D-Frame: Matematik

4D-Frame: Matematik

Praktisk matematik.

4D-Frame: Kreativt skapande

4D-Frame: Kreativt skapande

Ta vara på uppfinningsglädje med kreativt skapande

Rymdåret 2019

Rymdåret 2019

Här hittar du presentationen från inspirationsworkshopen om superrymdåret, som genomfördes på Science night 2019.

Förskoleutmaningen ht.19

Förskoleutmaningen ht.19

Hej!

Här kan ni hitta första förskoleutmaningen för läsåret 19-20. Utmaningen gäller även för F-3.

Teknikutveckling med lokala näringslivet

Minska matsvinnet i Dalarna F-3

Minska matsvinnet i Dalarna F-3

Ett pedagogiskt koncept för att Minska matsvinnet i Dalarna.

Julsaga med kroppens sinnen

Julsaga med kroppens sinnen

Julutmaningen ht. 20 för förskola och F-3

Här hittar ni årets höstutmaning som handlar om att upptäcka kroppens fem sinnen med hjälp av en julsaga.

- Ta chansen att vinna ett pris till er förskol/skola genom att dokumentera ert arbete och skicka in det till oss!

I powerpointen hittar ni mer information

4-6

Evenemanget HOUR OF CODE

Evenemanget HOUR OF CODE

HOUR OF CODE uppmärksammar programmering och med denna presentation får du tips och idéer på hur du kan komma igång. Det kan köras vilken dag som helst och handledningarna till programmeringsmodulerna är klara att använda.

4D-Frame: Matematik

4D-Frame: Matematik

Praktisk matematik.

4D-Frame: Kreativt skapande

4D-Frame: Kreativt skapande

Ta vara på uppfinningsglädje med kreativt skapande.

4D-Frame: Teknik

4D-Frame: Teknik

Bygg tekniska lösningar och prova dina idéer

Minska matsvinnet i Dalarna 4-6

Minska matsvinnet i Dalarna 4-6

Ett pedagogiskt koncept för att Minska matsvinnet i Dalarna.

Framtidsfrågor i klassrummet: Klimat och Energi

Framtidsfrågor i klassrummet: Klimat och Energi

Hållbar utveckling är vår tids stora utmaning och ska genomsyra utbildningen i grundskolan. Men hur undervisar vi om hållbarhetsfrågor som t.ex. energi och klimat så att eleverna inte bara får kunskap om problemen, utan att ämnet också väcker intresse, engagemang och skapar handlingskompetens? Här presenteras ett axplock av forskning inom området, där några av de viktigaste komponenterna för att lyckas lyfts fram. Materialet är tänkt som inspiration till lärare i arbetet med energi- och klimatfrågor och innehåller, förutom forskningsanknytningarna, flera olika lektionsupplägg.

7-9

Kom igång med Micro:bit på lektionen

Kom igång med Micro:bit på lektionen

Detta material består av en presentation och ett arbetshäfte som är redo att användas i ditt klassrum, allt du behöver är Micro:bits. Starta med grunderna programmering och använd det sedan som ett verktyg i olika projekt beroende på vilket ämne du vill arbeta i.

Rymden nu och framåt

Rymden nu och framåt

En presentation med aktuell forskning om rymden som utgångspunkt för intresseskapande fysik. Tyngdpunkten ligger på nobelpriset i fysik 2017 samt svarta hål i praktiken.

4D-Frame: Teknik

4D-Frame: Teknik

Bygg tekniska lösningar och prova dina idéer

4D-Frame: Teknik

4D-Frame: Teknik

Bygg tekniska lösningar och prova dina idéer

Minska matsvinnet i Dalarna 7-9

Minska matsvinnet i Dalarna 7-9

Ett pedagogiskt koncept för att Minska matsvinnet i Dalarna.

Framtidsfrågor i klassrummet: Klimat och Energi

Framtidsfrågor i klassrummet: Klimat och Energi

Hållbar utveckling är vår tids stora utmaning och ska genomsyra utbildningen i grundskolan. Men hur undervisar vi om hållbarhetsfrågor som t.ex. energi och klimat så att eleverna inte bara får kunskap om problemen, utan att ämnet också väcker intresse, engagemang och skapar handlingskompetens? Här presenteras ett axplock av forskning inom området, där några av de viktigaste komponenterna för att lyckas lyfts fram. Materialet är tänkt som inspiration till lärare i arbetet med energi- och klimatfrågor och innehåller, förutom forskningsanknytningarna, flera olika lektionsupplägg.

Makertour Gävleborg

Microbit: Hacka timern

Microbit: Hacka timern

I det här projektet kommer vi att lära oss att programmera en timer. Projektet är upplagt så att vi först lär oss de olika metoderna genom att undersöka och ändra på existerande projekt och sedan sätta ihop dessa till ett större projekt.

Analog programmering
Hacka Mattemaskinen

Hacka Mattemaskinen

I det här projektet skall vi skapa en mattemaskin där två hemliga tal programmeras in i Microbiten och där det gäller för din kompis att lista ut vilka talen är genom att mata in tal och se vilka tal som kommer ut. 

Edison Race

Edison Race

I den här aktiviteten programmerar vi roboten Edison att följa kommandon från en vanlig fjärrkontroll. Skriv ut det medföljande dokumentet för att kunna delta i aktiviteten. 

Aktivitet 3d-print

Aktivitet 3d-print

Den här aktiviteten handlar om att lära sig designa i 3d och sedan skriva ut designen på en Flashforge Finder 3d-skrivare. Instruktioner finns med från inloggning i Tinkercad till inställningar och start av utskrift på skrivaren. 

Hacka LED-slingan

Hacka LED-slingan

Den här aktiviteten handlar om att programmera en Microbit att tända och släcka dioder med varierbara färger på en så kallad LED-slinga. Aktiviteten kräver att man har en LED-slinga. 

Hacka tärningen

Hacka tärningen

I det här projektet kommer vi att lära oss att programmera en elektronisk tärning. Projektet är upplagt så att vi först lär oss de olika metoderna genom att undersöka och ändra på existerande projekt och sedan sätta ihop dessa till ett större projekt.

Falun

Keep Calm and code on

Keep Calm and code on

Ett koncept med grunderna i programmering, samt kopplingar till aktuella samhällsfrågor. Hur kan de självkörande fordonen användas smart i samhället m m? Genomförs i årskurs 7 i Falu kommun under våren 2019. Under lärarträffen kommer vi arbeta med scratch. Länkarna nedan hör ihop med denna träff.