Välkommen till
2047 Science Center

En kunskapsarena inom teknik och naturvetenskap

Nyheter

 • Jobba hos oss

  Pedagog till 2047 Science Center

  Är du vår nya kollega?

  Är du en driven pedagog som brinner för att göra det där lilla extra och vill dela med dig av dina idéer och ditt engagemang till andra i en spännande verksamhet i framkant? Då är 2047 Science Center en arbetsplats för dig.

  Hos oss får du möjlighet att tillsammans med våra pedagoger utveckla dina idéer och din kompetens och bidra till att stärka det pedagogiska utvecklingsarbetet i skolan samt inspirera och sprida kunskap kring naturvetenskap och teknik till allmänhetens alla åldrar.

  2047 Science Center är ett av 20 science centers i Sverige. Vi är en kunskapsarena inom naturvetenskap, teknik och matematik och fungerar som ett nav mellan skola, akademi och näringsliv i syfte att stärka framtidens kompetensförsörjning. En central fråga i allt det vi gör är hållbar utveckling och att sprida kunskap om de globala målen.

  Vi bedriver spetsundervisning, laborationer och hands-on aktiviteter för skolans alla årskurser och genomför kompetensutvecklingsinsatser för lärare både på vårt science center och ute på skolor. Vi genomför aktiviteter i olika samverkansprojekt och erbjuder uppsökande verksamhet i flera olika kommuner i Dalarna. Vi har även en välbesökt experimentmiljö som tar emot mer än 50 000 besökare årligen. Det här och mycket annat gör 2047 Science Center till en spännande arbetsplats i framkant.

  Låter det här som en arbetsplats där du tillsammans med oss kan få utlopp för din fulla potential?

  Som pedagog på 2047 SC arbetar du med utvecklingsuppdrag och projekt riktade mot både skola och allmänhet. Du arbetar med stöd till det pedagogiska utvecklingsarbetet i skolan, du genomför skolprogram på vårt science center för skolans alla årskurser, du bidrar med det pedagogiska lagret i olika samverkansprojekt och i vår experimentmiljö, samt genomför uppsökande pedagogiska aktiviteter i olika kommuner i Dalarna. Just nu behöver vi förstärkning i vår pedagoggrupp då en av våra pedagoger går vidare till andra utmaningar.

  Vi söker dig som:

  • Är legitimerad lärare inom ämnesområdet NO/TK/MA
  • Du har kunskap om och intresse för programmering och hållbarhetsarbete
  • Tycker om att arbeta såväl självständigt som i grupp.
  • Är noggrann i ditt arbete och tar stort eget ansvar
  • Är flexibel och trivs i en föränderlig miljö.
  • Ser möjligheter framför hinder och har idéer om hur vi tillsammans tar oss längre
  • Har ett engagemang och en kreativitet som smittar

  Meriterande är erfarenhet av pedagogiskt arbete i de lägre åldrarna och erfarenhet av NTA-skolutveckling. För oss är det viktigt att vi får en ny kollega som gör vår grupp komplett genom rätt kompetens och personliga egenskaper. Är det du?

  Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start snarast möjligt till terminsstart ht-24. Vid tillsvidareanställning tillämpas 6 månaders provanställning.

  Tjänsten är en semestertjänst. Arbetsplatsen är i Borlänge men tjänsten innefattar ibland resor då vi även arbetar med uppsökande verksamhet, vilket innebär att B-körkort är ett krav. I arbetet kan även tjänstgöring på kvällar och helger förekomma.

  För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Utdrag beställs hos Polisen.

  Ansökan, med sedvanliga handlingar, skickas snarast till:

  ansokningar@2047.nu senast den 31 juli, märk mejlet med ”Pedagog 2047 SC”.

  Kontakter:

  Alexandra Carlsson, Tf. VD Tel: 0243-42 02 05

  Fackliga representanter:

  Linda Axelsson Karlqvist, Sveriges Lärare Tel: 0243-42 02 01

  Veronica Blomkvist Vision Tel: 0243-79 39 02

  Välkommen med din ansökan!

 • IVA-seminarium med 2047 Science Centers och Borlänge kommuns arbete för ökad motivation i skolorna

  I samband med att Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) släppte sin senaste rapport "Det är ju inte allmänbildning direkt – 10–15-åringars syn på naturvetenskap och teknik" arrangerades måndag 20/5 ett seminarium med rubriken "Ungas attityd till naturvetenskap och teknik: Hur vänder vi trenden?"

  Under seminariet diskuterades bland annat varför många barn och unga har svårt att se den konkreta nyttan med naturvetenskap och teknik, samtidigt som arbetsmarknaden skriker efter kompetens. Bland annat lyftes frågor som "Hur kan vi förändra ungas relation till naturvetenskap och teknik?" och "Hur kan vi skapa bättre samverkan mellan skola, näringsliv och civilsamhälle för att främja STEM?".

  Utveckling av undervisning för motiverat lärande

  Jon Hagman från 2047 Science Center och Christer Näslund från Borlänge kommun var inbjudna för att berätta om hur vi arbetar i Borlänge för att undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik ska bli mer motiverande, lustfylld och relevant för eleverna.

  Det gemensamma arbetet bygger på analyser av nationella prov och elevintervjuer för att ta fram mer effektiva och uppskattade insatser. Arbetet bedrivs tillsammans med alla skolenheterna i deras systematiska kvalitetsarbete (SKA).

  Vi har bland annat utvecklat systemet "Gröna tråden" tillsammans med en grupp referenslärare. ”Gröna tråden” ska vara ett redskap för likvärdighet och etablera en "delakultur" mellan lärare på kommunens grundskolor. Det är viktigt att lärare på ett enkelt sätt kan dela med sig av goda exempel på undervisning. ”Gröna tråden” har på så sätt blivit ett forum för att kunna dela med sig av bra uppgifter och upplägg som man ser att eleverna uppskattar. De olika insatserna analyseras och förfinas löpande.

  Arbetet har även resulterat i nya uppskattade lektionsupplägg där eleverna får klura, undersöka och räkna i skolprogrammen "Junioragenterna" (åk 4), "Pascals trasiga recept" (åk 2) och "Bråk i mattelabbet" (åk 5), med flera.

  Investeringar av Ljungbergsfonden

  Under IVAs seminarium deltog även Ljungbergsfondens vd Sara Jons, vars investeringar skapat förutsättningar för det långsiktiga arbetet där likvärdighet och progression i de olika stadierna prioriteras, bland annat genom att alla skolor i Borlänge nu jobbar strukturerat med NTA som "ryggrad".

  Ljungbergsfonden jobbar för att öka intresset för naturvetenskap och teknik och öka kvaliteten på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, så att undervisningen får en kontext som är relevant och vardagsnära för ungdomarna. Sara Jons pratade bland annat om att det finns behov av en modernare bild av vad en forskare är och förebilder på nära håll som de unga kan relatera till. Ljungbergsfondens engagemang i det arbete som 2047 Science Center och Borlänge kommun driver gemensamt är ett bra exempel på hur samskapande kan möjliggöra skolutveckling.

  Viktigt med relevans och förebilder

  Medverkade på seminariet gjorde även Joakim Wernberg, forskningsledare för Entreprenörskapsforum vid Lunds universitet. Han ville poängtera att teknik och mattematik är medel för att nå andra mål, inte ett syfte i sig. Genom att få in relevans i undervisningen kan det bli enklare att skapa intresse för dessa ämnen bland de unga.

  Maria Persson Gulda, Teknikchef H2 Green Steel, och Vivane Widman, Head of people and culture på Norrsken Foundation, betonade båda hur viktigt det är att visa hur STEM-ämnen är relevanta för att kunna jobba med klimatfrågor. Att integrera klimatfrågor tidigt i STEM-undervisning och lyfta förebilder och hur de jobbar med att lösa klimatfrågor med hjälp av teknik kan vara ett sätt att höja intresset bland eleverna.

  Ytterligare talare på seminariet var bland andra Johnny Häger, undervisningsråd på Skolverket och Eleonora Svanberg, grundare av föreningen Girls in STEM, som syftar till att krossa normer och göra branschen tillgänglig för alla. 

  På följande sida går det att ladda ned IVAs rapport, som är framtagen inom IVAs projekt ”Framtidens kunskapssamhälle” i samarbete med organisationen Vetenskap & Allmänhet. På webbsidan finns även ett inslag från TV4s Nyhetsmorgon där Magnus Berggren (styrgruppens ordförande) och Felicia Öberg (IVAs studentråd) medverkar.

  https://www.iva.se/publicerat/rapport-det-ar-ju-inte-allmanbildning-direkt/

  På följande webbsidan går det att se seminariet i efterhand:

  https://www.iva.se/det-iva-gor/evenemang/ungas-attityd-till-naturvetenskap-och-teknik-hur-vander-vi-trenden/

 • Robotprogrammering ska få bygdens elever mer intresserade av naturvetenskap och teknik

  Pressmeddelande:

  Projektet Science Dalatour ska stärka digital och teknisk kompetens hos runt 1500 elever och lärare på låg- och mellanstadiet. Eleverna får lära sig grunderna i programmering med hjälp av ett roligt, utmanande och lärorikt upplägg som leds av pedagoger från 2047 Science Center. Nu erbjuds samtliga skolor i Rättvik, Gagnef och Leksands kommuner kostnadsfri medverkan.

  Science Dalatour i Siljansbygden ska väcka intresse för teknik och naturvetenskap och därmed bidra till att säkra länets framtida kompetensförsörjning. Via projektet erbjuds lärare fortbildning och elever får lektioner i kreativ och praktisk programmering.

  Rättvik är först ut under vårterminen 2024, innan projektet går vidare till Gagnef under höstterminen och avslutas i Leksand våren 2025. Genom projektet får elever lektioner i kreativ och praktisk programmering som ska väcka intresset för teknik och naturvetenskap. Allt under ledning av erfarna pedagoger från 2047 Science Center.

  – 2047 Science Center jobbar för att sprida kunskap och skapa intresse för teknik och naturvetenskap i hela länet, så Leksands Sparbanks stöd ger oss möjlighet att nå ännu fler elever och lärare. Science Dalatour blev riktigt uppskattat när vi tidigare genomförde projektet i södra Dalarna. Spännande, klurigt och framför allt roligt, var några av omdömena. Nu ser vi verkligen fram emot att besöka skolorna i Rättvik, Gagnef och Leksand, berättar Linda Axelsson Karlqvist, projektledare och ansvarig pedagog för Science Dalatour.

  Eleverna får lära sig grunderna i programmering med hjälp av LEGO Education i ett roligt, utmanande och lärorikt upplägg. I årskurs 1–3 kommer man jobba med temat ”Vår stad” och i årskurs 4–6 är temat ”Framtidens fordon”. Lågstadieeleverna får bland annat bygga och programmera ett vindkraftverk, medan de äldre eleverna kommer att programmera ett fordon som ska ta sig runt Siljan och utföra ett antal uppdrag.

  – Om vi kan vara med och förse våra barn och unga med viktiga verktyg för framtiden är det en självklarhet för oss. Vi vet att den här typen av kompetens kommer att vara nödvändig, så att få testa och förhoppningsvis bli ännu mer nyfiken i skolan har bara fördelar. Det var en självklarhet för oss att kroka arm med 2047 Science Center och göra den här satsningen. För oss handlar det om ett sätt att framtidssäkra bygden, för att på lång sikt också vara med och säkra regionens kompetensförsörjning, säger Jonas Heimer, marknadschef på Leksands Sparbank.

   

  Om Science Dalatour

  Projektet Science Dalatour har som mål att tillgängliggöra teknik för alla och på så vis stärka innovationsförmågan och attraktiviteten inom ämnesområdet i Dalarna. Science Dalatour fokuserar på att stärka digital och teknisk kompetens hos skolelever och lärare, vilket på lång sikt kommer att bidra till ett bättre rekryteringsläge för att kompetenssäkra inom områden där vi idag vet att det råder brist på arbetskraft. Vi måste jobba på bred front för att regionen och landet ska kunna vara i teknisk framkant genom att efterfrågade och rätt kompetenser kan tillsättas framledes.
  I Rättvik, Gagnef och Leksands kommun finns det ca 100 klasser i årskurs 1–6. Projektet strävar efter att besöka alla klasser under projekttiden. Pedagoger från 2047 Science Center åker ut till skolorna där de genomför fortbildning för lärare och praktiska lektioner med eleverna. Aktiviteterna genomförs med materiel från LEGO Education.

  Ytterligare information om Science Dalatour finns på 2047.nu/sciencedalatour

   

  Kontaktpersoner

  Linda Axelsson Karlqvist, projektledare och ansvarig pedagog för Science
  Dalatour
  linda.axelsson-karlqvist@2047.nu
  0243-42 02 01

  Jonas Heimer, marknadschef Leksands Sparbank
  jonas.heimer@leksandssparbank.se
  072-237 21 62

   

  Science Dalatour genomförs av 2047 Science Center med stöd från Leksands Sparbank.

   

  sidfot Science Dalatour Siljan

 • Team._.hug och Aspeboda Science Club till skandinavisk final i FIRST LEGO League

  Efter en intensiv dag med många rafflande robotmatcher och intressanta redovisningar utsågs laget Team._.hug från Västra skolan i Falun till champions vid regiontävlingen i Falun. Vinnarna går till skandinavisk final i Mo i Rana 2 december. De får sällskap i Norge av laget som kom på andra plats, fritidslaget Aspeboda Science Club.

  Team._.hug från Västra skolan i Falun utsågs efter en samlad bedömning till Champions i FIRST LEGO League Challenge Dalarna. Enligt domarna, som bland annat bestod av representanter från 2047 Science Center, Borlänge energi, Hitachi Energy och Högskolan Dalarna, presterade de bra i alla moment. Dessutom vann de även Teknikpriset, samtidigt som de segrade i regiontävlingens robotfinal.

  – Jag är jätte, jätteglad! Jag och många av mina lagkamrater går i åttan, och det är första året vi är med i FIRST LEGO League. Vi funderar redan på om vi ska vara med nästa år igen, men först det ska bli superskoj att åka till Norge och tävla med alla roliga människor i mitt lag, säger Siri Norberg i vinnarlaget Team._.hug från Västra skolan.

  – Det har varit väldigt roligt att tävla i FIRST LEGO League. Jag har varit med ett år tidigare. I år var det svåraste att komma på ett riktigt bra projekt, berättar Rufus Östman i Aspeboda Science Club, som också ser fram emot att tävla i den skandinaviska finalen 2 december.

  Förutom stiliga pokaler – i Lego, så klart – fick de två vinnarlagen ta emot varsin prischeck på 60 000 kr, som Skolverket bidrar med till reskassan.

  – Vi har sett riktigt många bra projekt och prestationer i år. Det var jämna robotmatchar hela dagen, och redan i kvartsfinalen såg vi dagens högsta poäng. Det blir jättespännande att se hur de två lag vi skickar till den skandinaviska finalen kommer att klara sig i konkurrensen, säger Röde Nyström, projektledare för FIRST LEGO League på 2047 Science Center.

  Ämnesövergripande tävling

  FIRST LEGO League Challenge är en ämnesövergripande tävling för ungdomar 10–16 år. Tävlingen har ett nytt tema varje år och projektperioden är alltid åtta veckor. Tävlingen ska inspirera barn och unga att bli morgondagens ingenjörer, forskare och problemlösare. Genom samhällsaktuella uppdrag får deltagarna uppleva vetenskap och teknik på ett engagerande och spännande sätt.

  Livesändningen – som producerades av de proffsiga studenterna på Högskolan Dalarna – går att se i efterhand: https://www.facebook.com/events/830384535495266

   

  Regiontävlingen i Dalarna arrangeras av 2047 Science Center.
  Följande företag och organisationer engagerar sig regionalt i arbetet med FIRST LEGO League, för framtidens kompetensförsörjning inom naturvetenskap och teknik:
  Borlänge Energi
  Falu Energi & Vatten
  Hitachi Energy
  Högskolan Dalarna
  Ljungbergsfonden
  MaserFrakt
  Skolverket
  Teknikerjakten

  Mer information om FIRST LEGO League finns på sidan 2047.nu/fll och hjernekraft.org

 • Hackaton med gymnasieelever för ett klimatneutralt Borlänge

  2047 Science Center har under mars 2023 genomfört ett flertal hackatons med elever i årskurs 2 på gymnasiet inom ramen för arbetet med Klimatneutrala Borlänge 2030. Klasserna som deltagit har kommit från Soltorgsgymnasiet, Hagagymnasiet och Ljungbergsgymnasiet.

  Hackatons är en designmetod där deltagare under tidspress tar fram lösningar tillsammans på specifika utmaningar. Metoden kan till exempel användas som tävlingsformat för att skapa datadriven innovation eller för att utveckla nya idéer för att lösa problem.

   

  Arbete för minskade utsläpp från transporter

  Innovationsteamet i projektet Klimatneutrala Borlänge 2030 har under hösten arbetat med olika lösningar för att minska utsläppen ifrån transporter.  Under de hackatons som genomförts fick gymnasieeleverna ett uppdrag kring en av de transportutmaningar som innovationsteamet identifierat. Eleverna fick sedan under ett par timmar jobba med egna lösningar som de tog fram genom en innovationsprocess som leddes av personal från 2047 Science Center. 

   

  Redovisning för experter

  I slutet av varje pass fick eleverna presentera arbetet för experter inom området som sedan gav dem respons och feedback.Under de olika passen har deltagande klasser presenterat sina arbeten för bland andra forskare och utredare vid myndigheterna Trafikanalys och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och Linköpings universitet samt lokala aktörer som Borlänge Energi, Borlänge kommun och Maserfrakt.

  Syftet med dessa övningar är att göra ungdomarna medvetna om våra samhällsutmaningar samt göra dem delaktiga i arbetet med Klimatneutrala Borlänge 2030. Ett urval av elevernas lösningar kommer att presenteras för projektets innovationsteam och bli ett inspel i projektets fortsatta arbete.

   

  Pedagogiskt koncept för innovationskraft

  Innovationsprocessen som eleverna fick arbeta med utgår från ett pedagogiskt koncept som 2047 Science Center tidigare tagit fram inom ramen för projektet Innovationskraft, vars syfte var att öka elevernas entreprenöriella förmågor och delaktighet i verkliga hållbarhetsutmaningar. Projektet drevs av föreningen Svenska Science Centers och finansierades av Skolverket.

   

  Om Klimatneutrala Borlänge 2030

  Borlänge är en del i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Detta innebär att Borlänge, tillsammans med 22 andra svenska städer, ska arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär.

  Klimatneutrala Borlänge drivs av ett projektkonsortium som består av Borlänge Energi, 2047 Science Center, Borlänge kommun och ytterligare tio lokala företag och organisationer som är representerade i projektets innovationsteam. Utöver projektkonsortiet är det även ett flertal andra företag och organisationer som skrivit på Borlänges klimatkontrakt. Mer information finns på klimatneutralaborlange2030.se

   

  Artikel om hackaton

  Under ett av passen fick vi besök av en reporter som var intresserad av vårt hackaton. En artikel om arbetet med vårt hackatonprojektet, Klimatneutrala Borlänge 2030 och samhällets utmaningar kring hållbara transporter finns att läsa hos webbtidningen Business News Dalarna.

Receptionen

Kontakt

 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visa kontaktformulär

Skicka ett mail. Alla fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt

Opening hours 
17 June – 18 August
Monday-Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida