ForskarFredag 29–30 September 2023

2023 samarbetar vi med Högskolan Dalarna för att kunna skapa intressanta aktiviteter inom ramen för ForskarFredag.
 
ForskarFredag 2023 har temat “Människan, hälsan och vattnet”. Genom temat fördjupas kunskapen om vatten och hur vårt välmående hänger ihop med ett friskt ekosystem. 

Syftet med ForskarFredag är att lyfta fram människan bakom forskningen och visa att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Ta chansen och se hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara!

 
Alla aktiviteter under ForskarFredag är kostnadsfria!

ForskarFredagsmys på 2047 Science Center

Tid: Fredag 29/9, kl. 14.00–18.00
Övrigt: Fri entré från kl. 14.00. Planetarievisningar bokas i receptionen. Begränsat antal platser. Först till kvarn.

Välkommen till en mysig och spännande eftermiddag på 2047 Science Center fredag 29/9! Vi bjuder på popcorn och fri entré mellan kl. 14.00 och 18.00.

I planetariet visas animerad film med Zula-patrullen som utforskar vädret på jorden och andra planeter i vårt solsystem, samtidigt som de skyddar universum mot elaka skurkar. En hisnande resa som lär oss om både astronomi och väder.

Besökare får även testa att programmera med Ozobotrobotar och vara kreativ i pysselhörnan.

Experimentmiljön är som vanligt fylld med interaktiva experiment som du kan utforska, upptäcka och fascineras av. Roligt, lärorikt och mysigt för alla åldrar!

Program fredag 29/9:

14.30–15.30: Programmering med Ozobot-robotar i Sal Fuglesang.
15.00–15.30: Zula-patrullen. Film i planetariet.
16.00–16.45: Fredagsmys i matsäcksrummet.
17.00–17.45: Programmering med Ozobot-robotar i Sal Fuglesang.
17.00–17.30: Zula-patrullen. Film i planetariet.

 

Forska och programmera! – Öppet hus på 2047 Science Center

Tid: Lördag 30/9, kl. 10.00–17.00
Övrigt: Fri entré hela dagen. Planetarievisningar bokas i receptionen. Begränsat antal platser. Först till kvarn.

'Lördag 30/9 har vi fri entré hela dagen, och du kan själv titta i mikroskop och upptäcka mikrolivet i vattnet som en riktig forskare! Under dagen har vi även workshops där du får testa att programmera. I planetariet visar vi filmer och har guidade visningar om solsystemet. Även det kostnadsfritt. Dessutom kan du gå på upptäcksfärd i vår experimentmiljö, som alltid är fylld med interaktiva experiment som du kan utforska och fascineras av.

Program lördag 30/9:

10.30–12.30: Programmera med Sphero BOLT. Kör vattenbana och upptäck mikrolivet i sjön. Sal Strömme.
11.00–11.25: Planetarievisning, Astronaut.
13.00–13.40: Planetarievisning, Solsystemet.
13.30–15.30: Programmera med Sphero BOLT. Kör vattenbana och upptäck mikrolivet i sjön. Sal Strömme.
15.00–15.25: Planetarievisning, Solen – en levande stjärna.

  

Låna en forskare – gratis föreläsningar för skolklasser och grupper

Forskare från Högskolan Dalarna dyker upp i "Låna en forskare". Konceptet går ut på att forskare besöker skolor, ideella föreningar eller arbetsplatser och berättar om sitt arbete som forskare, utifrån deltagarnas önskemål och förutsättningar. Det går också bra att låna en forskare digitalt på distans.

ForskarFredags webbplats presenteras och bokas alla forskare. Från Högskolan Dalarna medverkar Fatumo Osman, Karin Isaksson, Daniel Muder, Jerry Norlin, Kerstin Erlandsson och Mathias Andersson.

Bygga framtidens trygga generation: Motståndskraft för psykisk hälsa

Fatumo Osman är sjuksköterska, lärare och forskare vid högskolan Dalarna. Hon gillar att utforska psykisk hälsa, migration, föräldraskap och föräldraskapsstöd. Hennes forskning handlar om att stärka motståndskraften för att förbättra och bevara en stark och positiv psykisk hälsa hos våra unga. 

Människa/natur – var går gränsen?

Karin Isaksson är lärare och doktorand vid Högskolan Dalarna. Hon är intresserad av hur gränsen mellan människa och natur formas, och vilka konsekvenser det får för framtiden. Hennes forskning handlar om utomhusundervisning och i arbetet utforskas hur utomhusundervisningen kan utformas för att bidra till en större medvetenhet om hur allt på jorden hänger ihop och en större ödmjukhet inför de varelser vi delar den med.

Forskning på ortopedkliniken i Falun

Daniel Muder är överläkare, sektionschef för handkirurgi vid Falu lasarett och forskare vid Högskolan Dalarna. Han är handkirurgspecialist och lyckats åstadkomma goda behandlingsresultat på flera på ett flertal diagnoser t ex komplicerade handfrakturer och fingerproteser. Han disputerade i maj 2022 med avhandlingen ”Handkirugisk ledkonstruktion med broskhinna”.

Varför upplever äldre ensamhet och vad kan vi göra åt det?

Jerry Norlin är socionom och doktorerar inom ämnet Vårdvetenskap. Hans forskningsområde handlar om riskfaktorer och åtgärder för att stödja äldre personer som upplever ensamhet. Ensamhet är ett smärtsamt psykologiskt tillstånd som ofta har ett starkt samband med depression. Många äldre upplever ensamhet och vad kan vi i samhället göra åt det? 

Barnmorskans roll för sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa

Kerstin Erlandsson är forskare, lektor, barnmorska och primärvårdssjuksköterska med erfarenhet av sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa (SRPH) och personers rättigheter i ett livscykelperspektiv, i både låg och höginkomstländer, bidrar hon till ämnets utveckling. Hon samarbetar i projekt i Indien, Bangladesh och i Afrika samt utbildar och handleder doktorander i Etiopien i samarbete med Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola där jag även har doktorander. Hennes arbete har stor betydelse för studenter, sjuksköterske- och barnmorskelärare i stora delar av världen.

Aktiva skoltransporter – att gå och cykla till skolan, vad spelar det för roll?

Mathias Andersson är fysioterapeut och forskar om aktiva skoltransporter. Barn blir skjutsade med bil mer och mer. Varför är det så, och hur påverkar bilskjutsandet barnet, skolan och miljön? Hur gör man förresten när man mäter fysisk aktivitet och kan aktiva skoltransporter kopplas till läroplanen? Forskningen som från början var tänkt att vara ett folkhälsoprojekt, omfattar nu även Agenda 2030, miljö och hållbarhet samt funderingar över hur man både påverkar och påverkas av omgivning och rådande normer.


ForskarFredag i Dalarna är en del i det nationella projektet ForskarFredag som samordnas av föreningen Vetenskap & allmänhet

 

ForskarFredag2022 finansiarer 1200px

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt

Opening hours 
17 June – 18 August
Monday-Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida