Hackaton med gymnasieelever för ett klimatneutralt Borlänge

2047 Science Center har under mars 2023 genomfört ett flertal hackatons med elever i årskurs 2 på gymnasiet inom ramen för arbetet med Klimatneutrala Borlänge 2030. Klasserna som deltagit har kommit från Soltorgsgymnasiet, Hagagymnasiet och Ljungbergsgymnasiet.

Hackatons är en designmetod där deltagare under tidspress tar fram lösningar tillsammans på specifika utmaningar. Metoden kan till exempel användas som tävlingsformat för att skapa datadriven innovation eller för att utveckla nya idéer för att lösa problem.

 

Arbete för minskade utsläpp från transporter

Innovationsteamet i projektet Klimatneutrala Borlänge 2030 har under hösten arbetat med olika lösningar för att minska utsläppen ifrån transporter.  Under de hackatons som genomförts fick gymnasieeleverna ett uppdrag kring en av de transportutmaningar som innovationsteamet identifierat. Eleverna fick sedan under ett par timmar jobba med egna lösningar som de tog fram genom en innovationsprocess som leddes av personal från 2047 Science Center. 

 

Redovisning för experter

I slutet av varje pass fick eleverna presentera arbetet för experter inom området som sedan gav dem respons och feedback.Under de olika passen har deltagande klasser presenterat sina arbeten för bland andra forskare och utredare vid myndigheterna Trafikanalys och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och Linköpings universitet samt lokala aktörer som Borlänge Energi, Borlänge kommun och Maserfrakt.

Syftet med dessa övningar är att göra ungdomarna medvetna om våra samhällsutmaningar samt göra dem delaktiga i arbetet med Klimatneutrala Borlänge 2030. Ett urval av elevernas lösningar kommer att presenteras för projektets innovationsteam och bli ett inspel i projektets fortsatta arbete.

 

Pedagogiskt koncept för innovationskraft

Innovationsprocessen som eleverna fick arbeta med utgår från ett pedagogiskt koncept som 2047 Science Center tidigare tagit fram inom ramen för projektet Innovationskraft, vars syfte var att öka elevernas entreprenöriella förmågor och delaktighet i verkliga hållbarhetsutmaningar. Projektet drevs av föreningen Svenska Science Centers och finansierades av Skolverket.

 

Om Klimatneutrala Borlänge 2030

Borlänge är en del i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Detta innebär att Borlänge, tillsammans med 22 andra svenska städer, ska arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär.

Klimatneutrala Borlänge drivs av ett projektkonsortium som består av Borlänge Energi, 2047 Science Center, Borlänge kommun och ytterligare tio lokala företag och organisationer som är representerade i projektets innovationsteam. Utöver projektkonsortiet är det även ett flertal andra företag och organisationer som skrivit på Borlänges klimatkontrakt. Mer information finns på klimatneutralaborlange2030.se

 

Artikel om hackaton

Under ett av passen fick vi besök av en reporter som var intresserad av vårt hackaton. En artikel om arbetet med vårt hackatonprojektet, Klimatneutrala Borlänge 2030 och samhällets utmaningar kring hållbara transporter finns att läsa hos webbtidningen Business News Dalarna.

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Ordinarie öppettider
Fram till 16 juni:
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Från 17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Stängt följande helgdagar:
Midsommarhelgen
Fredag-lördag 21-22 juni
 

Rgeular opening hours
Until 17 June
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
17 June – 18 August
Monday-SAturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
Closed the following public holidays:
Friday 21 June
Saturday 22 June
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida