Dalaingenjör läsåret 22/23

Under läsåret 22/23 var temat för Arkitektur och hållbart byggande Här nedan kan du läsa om de aktiviteter som deltagarna genomfört.

Vad är Dalaingenjör?

Dalaingenjör är ett utbildningsprojekt med huvudsyfte att främja och stimulera intresset för naturvetenskap och teknik hos ungdomar i hela Dalarnas län. Projektet vill skapa en attraktivitet för olika naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, samt yrken på lokal och nationell nivå. Läsåret 21/22 var ämnesspåret Ekologi och Miljövård. Det genomfördes med fokus på skogens ekologi, biologisk mångfald och bioinnovationer. Läsåret 22/23 är temat Arkitektur och hållbart byggande. Temat för läsåret 23/24 blir Framtidens energi.

Arkitektur och hållbart byggande – tema under läsåret 22/23

Under året fick deltagarna inblick i olika delar av ett byggprojekt – från idé till färdig byggnad. Det kan handla om översikts- och detaljplanering, arkitektens designprocess, projektering, produktion och byggnadsvård – hela tiden med ett hållbarhetsperspektiv.

Det finns många olika yrken och aktörer som är verksamma inom byggbranschen i Dalarna. Deltagarna i Dalaingenjör har fått möta många inspirerande människor med spännande arbeten, till exempel arkitekter, byggnadsingenjörer, landskapsarkitekter, konstruktörer, entreprenörer och projektledare. 

 

Träffar under lärsåret 22/23

14/6: Introduktionsdag Siljansnäs
10–11/8: Inspirationsresa Västerås/Stockholm
31/10–1/11: Aktivitetsdagar Falun
27–28/2: Aktivitetsdagar Borlänge
Vecka 24: Avslutning Malingsbo herrgård

Följ Dalaingenjörernas aktiviteter på vårtInstagramkonto.

 

Nyhetsbrev

Under året med Dalaingenjör skickar vi löpande ut nyhetsbrev till deltagarna och deras föräldrar.  I nyhetsbreven här nedan kan du läsa om vad deltagarna gjorde under träffarna läsåret 22/23.
– Nyhetsbrev Nr 1 22/23 (Referat från introduktionsdagen i Siljansnäs och info inför inspirationsresan till Västerås och Stockholm)
– Nyhetsbrev Nr 2 22/23 (Referat från inspirationsresan till Västerås/Stockholm och info inför aktivitetsdagarna i Falun)
– Nyhetsbrev Nr 3 22/23 (Referat från aktivitetsdagar i Falun under höstlovet, samt info inför kommande aktiviteter på sportlovet)
– Nyhetsbrev Nr 4 22/23 (Referat från aktivitetsdagar i Borlänge under höstlovet, samt info inför kommande avslutningen i juni)
– Nyhetsbrev Nr 5 22/23 (Referat från avslutningsdagarna på Malingsbo herrgåd)

Dalaingenjör i sociala medier

Under våra aktivitetsdagar brukar vi publicera stories på Instagram för de som vill följa deltagarna. I pdf-dokumenten nedan har vi samlat inläggen från respektive dag.
– Instagram introduktionsdag Siljansnäs
– Instagram inspirationsdagar Västerås och Stockholm
– Instagram aktivitetsdagar Falun
– Instagram aktivitetsdagar Borlänge
– Instagram avslutningsdagar Malingsbo herrgård

 

Dalaingenjör i media

Framtidens arkitekter bygger torn i Siljansnäs – SVT Dalarna 2022-06-16


På lång sikt hoppas vi att ungdomarna är våra framtida arbetskamrater – Siljan News 2022-06-16


Vad gör en ingenjör? – Business News Dalarna 2023-03-01

 

Frågor och funderingar?

Kontakta Amanda Grafström, pedagog 2047 Science Center.
Telefon: 0243-20 44 86 

Ansökningen till Dalaingenjör 22/23 är stängd. Under mars 2023 öppnar ansökan för läsåret 23/24.

 

Samverkanspartners

  ljungbergsfonden hda  

    region dalarna logo liggande fri farg

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt

Opening hours 
17 June – 18 August
Monday-Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida