Om projektet Dalaingenjör

Dalaingenjör är ett utbildningsprojekt som drivits i samverkan med Ljungbergsfonden sedan 2017. Från 2021 är även Region Dalarna, Dalarna Science Park och Högskolan Dalarna med som samverkanspartners. Huvudsyfte att främja och stimulera intresset för naturvetenskap och teknik hos ungdomar i hela Dalarnas län.  

Tillsammans med samverkanspartners och deltagande företag ska projektet Dalaingenjör skapa ett betydelsefullt innehåll för ­deltagarna och skapa ett större intresse för ­utbildningar och företag i Dalarna, genom att stimulera en bred målgrupp ungdomar med särskilt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

 

Projektets mål

- Vara en mötesplats för nyfikna och talangfulla ungdomar från hela Dalarna.

- Stimulera till fortsatt intresse för naturvetenskap och teknik.

- Öka attraktiviteten för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar samt yrken i Dalarna.

- Skapa en samhörighet mellan intresserade ungdomarna som är både köns- och åldersöverskridande.

- Skapa unika möten mellan ungdomar, framtidsforskning och fortsatta yrkesmöjligheter.

- Utveckla ungdomarnas ämneskunskaper och entreprenöriella förmågor som möjliggör fler vägar till naturvetenskapliga och tekniska framtidsyrken och ett aktivt samhällsdeltagande.

- Få 90 % av deltagande ungdomar att söka sig till en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning, där merparten väljer Högskolan Dalarna.

- Lyfta fram regionens mest intressanta verksamheter inom natur- och teknikområdena som underlag till utbildningsaktiviteterna inom ämnesspåren.

- Bidra till att skapa ett forum för olika aktörer där utveckling av utbildningsinsatser inom samtliga utbildningsnivåer samordnas och kompletterar varandra, för att på lång sikt att stärka kompetensförsörjningen i hela länet.

 

Olika teman varje år
Projektet Dalaingenjör är treårigt och har ett tematiskt ämnesspår med spets varje läsår.
- Läsåret 2021–2022 är ämnesspåret ”Ekologi och Miljövård". Det genomförs med fokus på skogens ekologi, biologisk mångfald och bioinnovationer. Mer om detta läsårs tema finns att läsa på en separat sida.
- Läsåret 2022–2023 blir temat "Arkitektur och hållbart byggande. Mer information och länk till anmälningsformulär finns på en separat sida. Sista ansökningsdag är söndag 15/5 2022.

 

 

Samverkanspartners

  ljungbergsfonden hda  

    region dalarna logo liggande fri farg

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt

Opening hours 
17 June – 18 August
Monday-Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida