Övningar åk 4-6 - översikt

På denna sida hittar du övningar för åk 4-6 kopplade till Ung förändringskraft.

Övningar åk 4-6 - översikt 

Lektion 

Ämnen 

Innehåll 

Ungefärlig tidsåtgång 

Energikällor Uppdrag 

SO, NO, SV 

Eleverna får förståelse att det finns många olika aspekter på energikällor och deras påverkan på människa, miljö och samhälle. 

4-6 lektioner

Energikällor 

NO, TK 

Eleverna får kunskap om olika energikällor samt vilka som är förnybara och icke förnybara. 

2 lektioner 

Vad är energi? 

SO, NO, TK 

Eleverna får förståelse för vad energi är, vad vi använder el till samt att energi används för mycket som vi kanske inte tänker på, det vill säga osynlig energi. 

2 lektioner 

Globala målen för hållbar utveckling 

BI, GE, SH 

Eleverna får kunskap om vad Globala målen för hållbar utveckling är, samt att många av dem kan kopplas till energi på olika sätt. 

2 lektioner 

Tekniken som lösning? 

TK, SO, NO, SV 

Kan energifrågan lösas med hjälp av teknik? Eller är det tekniken som är problemet? 

2 lektioner 

Värderingsövning  

SO, NO, SV, HKK 

Eleverna få göra egna ställningstaganden och samtala med varandra. 

1 lektion 

Our need for energy 

ENG, SH 

Eleverna får fundera över hur vi använder energi/el, men också jämföra hur det ser ut i andra länder. De får träna relevanta begrepp på engelska. 

1-2 lektioner 

Bygg en termos 

FY, TK, MA, BL 

Eleverna får undersöka och få förståelse för hur värme rör sig mellan föremål och hur detta kan påverkas genom att använda olika material, samt designa sin egen termos. 

3 lektioner 

Experiment 

NO, TK 

Eleverna undersöker praktiskt olika energikällor. 

Olika beroende på hur många experiment som genomförs. 

Mer rörelse i vardagen 

IDH, NO, SO 

Eleverna får fundera över vilka fördelar det för med sig om vi får in mer rörelse naturligt i vardagen.

 

1-2 lektioner 

Intervju kring förnybar energi 

 

SV, SO, NO, TK, MA 

Eleverna undersöker inställningen till olika energikällor hos personer i det lokala samhället för att få förståelse för olika åsikter och argument. 

2-3 lektioner 

Fånga energin i bilden 

BL, FY 

Eleverna fångar med hjälp av en kamera/mobil sina egna bilder av begreppet energi och gör ett eller flera gemensamma collage. 

2-3 lektioner 

Vad är problemet? 

BL, NO, SO 

Eleverna får analysera bilder utifrån frågeställningen: Vad är problemet med det vi ser på bilden? 

1 lektion 

Fotosyntes – grunden för allt! 

BI, KE 

Eleverna får fundera över var vi människor får vår energi ifrån utifrån ett odlingsexperiment. De får kunskap om vad fotosyntes är för något. 

1-2 lektioner i uppstarten, sedan lite tid då och då. 

Tankar och känslor kring klimatfrågan 

Mentor 

Eleverna får jobba med sina tankar och känslor kring klimathotet och även samtala med varandra om detta. 

1-2 lektioner 

 

 

 

 

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt

Opening hours 
17 June – 18 August
Monday-Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida