Uppdrag och övningar åk 8 - översikt

På denna sida hittar du uppdrag och övningar för åk 8 kopplade till Ung förändringskraft.

Uppdragen redovisas hösten 2021 för uppdragsgivare och politiker i Rättvik (25/11) respektive Orsa (30/11).

 

Uppdrag åk 8 – Rättvik

Här nedan finns pdf-dokument som beskriver alla de uppdrag som eleverna i årskurs åtta jobbat med under hösten. Torsdag 25/11 presenterar eleverna i Rättvik sina lösningar för uppdragsgivare och politiker.

Energikartläggning och åtgärdsförslag av Rättviksskolan. Uppdragsgivare: Energi & klimatrådgivarna

Hur bor och lever en hållbar person i Rättvik år 2040? Uppdragsgivare: Rättviks kommun

Hållbart resande i Rättvik. Uppdragsgivare: Rättviks kommun

Hur kan vi öka andelen klimatsmart och närproducerad mat i Rättvik? Uppdragsgivare: Rättviks kommun

Hur kan vi öka satsningen på solenergi i Dalarna? Uppdragsgivare: Dalakraft

Hur kan vi öka möjligheterna för förnybar elproduktion med vindkraft i Dalarna? Uppdragsgivare: Dalakraft

 

Uppdrag åk 8 – Orsa

Här nedan finns pdf-dokument som beskriver alla de uppdrag som eleverna i årskurs åtta jobbat med under hösten. Tisdag 30/11 presenterar eleverna i Orsa sina lösningar för uppdragsgivare och politiker.

Energikartläggning och åtgärdsförslag av Orsaskolan Uppdragsgivare: Energi & klimatrådgivarna

Hur kan vi minska matsvinnet i Orsaskolorna? Uppdragsgivare: Orsa kommun

Hur kan vi öka möjligheterna för förnybar elproduktion med vindkraft i Dalarna? Uppdragsgivare: Dalakraft

Hur kan vi öka satsningen på solenergi i Dalarna? Uppdragsgivare: Dalakraft

Hur kan kollektivtrafiken utvecklas med och för unga? Uppdragsgivare: Orsa kommun

Vad kan göras för att engagerade unga ska känna sig trygga i sitt engagemang? Uppdragsgivare: Orsa kommun och Polisen

 

 

Övningar åk 8 - översikt 

 

Uppgifter

Ämnen

Innehåll

Ungefärlig tidsåtgång

Intervju kring energi och klimat

SO, SV, MA

Eleverna gör intervjuer kring energi och klimatfrågor för att identifiera olika ståndpunkter och intressekonflikter.

 

Tankar & känslor och kring klimat

Mentor

Eleverna sätter ord på sina tankar och känslor kring klimathot.

1 lektion

Bortom fossilsamhället

NO, SO, TK, SV

Eleverna får leva sig in i ett framtidsscenario där klimatmålen har uppnåttsoch gör tillbakablickar på vägen ut ur den fossila eran.

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/bortom-fossilsamhallet/

1-3 lektioner

För vem finns skogen? 

BI, KE,        SH, EN

Eleverna resonerar kring skogens värde utifrån ett socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt perspektiv

1-2 lektioner 

Energi och nyare tekniker

 

TK, FY, KE, SH, GE, SV

Eleverna spanar och undersöker hur nya tekniker kan bidra till omställningen

 

1–2 lektioner 

Energismart

 

FY, TK, MA, SV

Vad är effekttoppar och hur kan de kapas? Eleverna får tolka diagram och skapa en story kring familjen Watson. Räkneuppgifter kring energi och effekt. Uppgiften är framtagen i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och 2047 Science Center

 

1–3 lektioner 

Vad är vätgas?

 

TK, FY, KE, SH, GE, SV

Eleverna undersöker vätgas utifrån frågor som hur fungerar vätgas? Vad är det för skillnad på blå, grön och grå vätgas? Hur kan vätgas användas i samhället?   Uppgiften är framtagen i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och 2047 Science Center

 

 

Vem äger naturen?

RE, SH, BI

Human vs nature?

Vad är Antropocen? Vad händer om naturen får rättigheter? Bygger på skolmaterial från http://humannatureskola.se

1-3 lektioner

Hur sker förändring?

 

SH, HI

Eleverna undersöker olika verktyg för förändring och analyserar någon förändring i närsamhället. Uppgiften är framtagen i samarbete med Naturskyddsföreningen, forskare vid Lunds universitet samt 2047 Science Center.

3 lektioner

 

Intressekonflikter kring energikällor

GE, SH, MA

Eleverna får utifrån intervjuerna identifiera och arbeta vidare med intressekonflikter.

2-4 lektioner

Maten, jorden, hälsan & klimatet

HKK, IDH, BI

Hälsa och hållbar utveckling och hur vår mat påverkar jord och klimat.

2-3 lektioner

Hur hållbar är min surf?

TK, FY, SH

Påverkar internet klimatet? 

Hur påverkar min mobil klimatet, miljön och social hållbarhet?

1 -3 lektioner

(C)oldioxid eller (C)oldioxid?

 

BI, KE, SV,

Eleverna får kritiskt granska olika artiklar och rubriker, och med utgångspunkt i dessa diskutera och resonera kring om det finns ”bra” eller ”dålig” koldioxid. 

1-2 lektioner

Kolträdet

BI,KE

Med utgångspunkt i ett animerat kolträd ges eleverna möjlighet att diskutera och få en djupare förståelse för fotosyntes, cellandning och kretslopp av ämnen.  

1 lektion 

Fånga energin i bild

BL, FY

Eleverna fångar med hjälp av en kamera sina egna bilder av begreppet energi och gör ett eller flera gemensamma collage

1-2 lektioner

Musik för förändring

MU, HI

Eleverna undersöker vilken betydelse musiken har haft vid olika samhällsförändringar. Vilken betydelse har och kan musiken spela idag?

Avslutningsvis kan eleverna skriva egna låtar.

1-3 lektioner

Hållbara prylar

SL

Eleverna gör enkla livscykelanalyser av olika saker och arbetar praktiskt med att ge saker längre liv.

2-3 lektioner

Kan det växa utan jord?

Laboration

BI, KE

Undersökning och frågeställningar kring kolets kretslopp, kolinlagring mm

1-2 lektioner

Bygg din egen maskkompost 

Laboration

 

BI,KE,  SL,BL

Eleverna bygger sin egen maskompost och fyller med olika typer av organiskt material. Fundera och resonera kring nedbrytningstid, kolets kretslopp och mikroorganismernas betydelse för en balans i ekosystemen. 

1-2 lektioner

Bygg en biosfär

Laboration

BI

Eleverna bygger en kretsloppsburk och för resonemang kring kretslopp och jordens resurser.

1 lektion

Vätgas 

Laboration

 

TK, KE, FY

Eleverna får med hjälp av artiklar ta del av den nya satsningen på vätgas och vad det kan innebära samt utföra en laboration med en modell av en vätgasbil. 

1-2 lektioner

Fånga solens energi

Laboration

TK, FY

Eleverna gör laborationer med solfångare och solpaneler och tar del av artiklar om hur solenergi kan användas i omställningen till ett samhälle byggt på förnybar energi. 

2-4 lektioner

 

 

Direktlänkar till andras material

 

Människospår

SO, NO

Eleverna reflekterar över spår som vi människor lämnar, analyserar ett lokalt hållbarhetsproblem och planerar för förändring.

1-3 lektioner

Minska matsvinnet

HKK, SH, SV, TE, KE, GE, BL

Lektionsförslag med lärarhandledning kring arbete med matsvinn

 

1-5 lektioner

Unga reportrar

 

SV, BL, NO/SO

Unga Reportrar är en journalistisk tävling där eleverna undersöker och gör ett reportage, en film eller ett foto – om ekologisk hållbarhet. 

3-5 lektioner

Teknik och globala målen

TK

Inspirationsmaterial från CETIS kring alla globala mål o koppling till teknikämnet

 

Koll på orden

NO, SO,SV

Eleverna får koll på olika ord och begrepp kring energi och hållbar utveckling

1 lektion

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt

Opening hours 
17 June – 18 August
Monday-Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida