Ung förändringskraft

2047 Science Center har tilldelats medel från Energimyndigheten för att driva projektet Ung Förändringskraft 2020-2022 inom utlysningen, arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå.

Projektet handlar om förnybar energi och barn och ungas roll i omställningsarbetet till ett klimatneutralt samhälle. Projektet vänder sig till elever och lärare i årskurs 4–6, årskurs 8 och elever på El och Energiprogrammet på gymnasiet i fem Dalakommuner. Pedagoger på 2047 SC har inom projektet möjlighet att besöka alla skolor i kommunerna för att inspirera eleverna, dela ut uppdrag och också delta i presentationer där allmänheten och samhällsaktörer och politiker bjuds in. 

VT 2021

Nu är vi igång med arbetet i två Dalakommuner, Orsa och Rättvik. Under vårterminen har vi jobbat med att ta fram arbetsmaterial till skolorna. Arbetsmaterialet är ämnesövergripande och anpassat till olika åldersgrupper. Det kommer att finnas på vår hemsida från hösten. Vi har haft en föreläsning om Klimat, energi och hållbarhet i klassrummet. Där tog vi upp ämnen som att undervisa om hållbar utveckling, klimatpsykologi med fokus på barn och unga samt förnybar energi och framtidsspaning. Vi har också haft lärarfortbildningar med pedagoger på mellan- och högstadiet i kommunerna, och till hösten ser vi fram emot att träffa elever!

HT 2021

Lektionsplanerna för åk 4-6 är klara. Klicka här för att se dem.
 

HT 2022

Under höstterminen 2022 har alla elever i årskurs åtta i Mora kommun deltagit i Ung förändringskraft. Elevernas uppgift har varit att göra en film om sina tankar och idéer kring hur det
klimatneutrala och hållbara Mora ser ut år 2047 och hur omställningen genomförts. Projektet avslutades 2 februari 2023 med en filmfestival och efterföljande samtal om hur Moras omställningsarbete kan se ut.
 
Mora kommun har producerat en film om projektet som går att se på deras webbplats.
Mer information om filmfestivalen går även att läsa i artikeln som Siljan News publicerat
 

Sammanfattning av projektansökan som beviljades

”Barn och unga oroar sig för framtiden och klimatet men bjuds sällan in till att vara en del av lösningen. Projektet Ung förändringskraft vill genom riktade satsningar bidra till att barn och unga både får ökade kunskaper om förnybar energi och också ges möjlighet att vara en del av omställningsprocessen. Projektet vill verka för att öka samverkan mellan aktörer och civilsamhället. Genom att barn och unga i ett värdeskapande arbete får möjlighet att kommunicera sina kunskaper nås familj, allmänhet och politiker. Att agera är ett sätt att minska sin oro, öka sin handlingskompetens och framtidstro.”   I konceptet som tas fram under hösten ingår ett utbildningspaket för elever samt ett fortbildningspaket för lärare. Projektet är kostnadsfritt för deltagande kommuner. I dagsläget kontaktas kommuner för att erbjudas att delta i projektet.  Vill du veta mer? Vi uppdaterar information om projektet och du kan kontakta projektledare Lisen Vogt på lisen.vogt@2047.nu    

 

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt

Opening hours 
17 June – 18 August
Monday-Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida